Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Menai Jones, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


Cystadleuaeth Codio Cymru 2019

clawr

IYdach chi'n 7 - 16 oed? Ydacg chi'n mwynhau codio?
Beth am gystadlu yn ein cystadleuaeth codio am cyfle i ennill gwobrau gwerth chweil.


Cliciwch yma i weld mwy.


Yn eisiau mor fuan â phosib - COGYDD A GOFAL

Yn eisiau mor fuan â phosib

I gynorthwyo mewn paratoi a gweini’r bwyd, a dyletswyddau
cyffredinol y gegin 30 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgo

Cliciwch yma i weld mwy.


Amserlen Chwaraeon Ysgol Glan y Mor

amserlen chwaraeon

Cliciwch yma i weld mwy.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 

YSGOL AR AGOR I BRYNU GWISG YSGOL AR YR ADEGAU CANLYNOL

Awst 23, 2018 – 1.30 – 3.30pm
 
Awst 24, 2018   – 9 – 1pm

Medi 3, 2018 – 2.30 – 3.30pm
 
Medi 4, 2018 = 9 - 3pm 
 
CANLYNIADAU TGAU
 
Awst 23, 2018
 
 

 

 

 

Logon

Lluniau

Ysgol Glan y Môr ar flickr.com

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.org