Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Menai Jones, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


Llythyr i Rhieni

Cliciwch yma i ddarllen Llythyr i Rieni 17.07.17


Bwletin i Rhieni: Tymor yr Haf 2017

clawr

Newyddion, Dyddiadau Pwysig ... a mwy

Cliciwch yma i weld yr Bwletin


Gwisg Ysgol A Chwaraeon Ar Gael Nawr Yn Yr Ysgol

Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwisg Chwaraeon - cliciwch yma


Adroddiad Arolygiad Estyn

Dyma farn Estyn am Ysgol Glan y Môr yn dilyn arolygiad Ionawr 2017:

Perfformiad presennol: Da

Rhagolygon gwella: Da

Gallwch ddarllen yr adroddiad cyfan yma: https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6614040

Diolch i holl staff, disgyblion a rhieni yr ysgol am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled i gynnal y safonau hyn.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr i rieni am yr adroddiad


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 

YSGOL AR AGOR I BRYNU GWISG YSGOL AR YR ADEGAU CANLYNOL

Awst 23, 2017 – 1.30 – 4pm
 
Awst 24, 2017   – 9 – 1pm

Medi 4, 2017 – 1.30 – 3.30pm
 
CANLYNIADAU TGAU
 
Awst 24, 2017
 

 

 

 

Logon

Lluniau

Ysgol Glan y Môr ar flickr.com

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.org

Bookmark and Share