Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Menai Jones, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


Ffair Gaeaf

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Epilepsy Action Cymru

Poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh

Ysgol Eifionydd 14/11/17
Ysgol Bro Idris (uwchradd) 15/11/17
Ysgol Syr Hugh 16/11/17
Ysgol Gyfun Llangefni 21/11/17

14:30 – 18:30

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Aeaf

Ffair Aeaf Ysgol Glan y Mor


Nos Fercher, Tachwedd 22 ain
6.30 y.h

Cyfle da i siopa at y Nadolig!

Mae modd i fusnesau lleol logi bwrdd yn y Ffair, am fwy o fanylion ffoniwch yr ysgol ar 01758 701244 neu e-bostiwch Jacquip@glanymor.gwynedd.sch.uk. Pris stondin yw £10.


Map Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru

diwrnod agored heddlu gogledd cymru

Pencadlys Yr Heddlu, Bae Colwyn.

16/09/17

11yb - 4yp

Cliciwch yma i weld yr map


Llythyr i Rhieni

Cliciwch yma i ddarllen Llythyr i Rieni 17.07.17


Gwisg Ysgol A Chwaraeon Ar Gael Nawr Yn Yr Ysgol

Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwisg Chwaraeon - cliciwch yma


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 

YSGOL AR AGOR I BRYNU GWISG YSGOL AR YR ADEGAU CANLYNOL

Awst 23, 2017 – 1.30 – 4pm
 
Awst 24, 2017   – 9 – 1pm

Medi 4, 2017 – 1.30 – 3.30pm
 
CANLYNIADAU TGAU
 
Awst 24, 2017
 

 

 

 

Logon

Lluniau

Ysgol Glan y Môr ar flickr.com

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.org

Bookmark and Share